Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

Основано през 2004 година като бутикова правна кантора, първоначално ориентирана към консултиране и представителство на клиенти във финансовата сфера и в сферата на недвижимите имоти и строителството, към момента адвокатско дружество "Точева и Мандажиевa" предлага услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти по всички въпроси на търговската дейност. Въпреки, че дружеството не е сред най-големите български правни кантори, то е признато и уважавано заради качеството на услугите, почтеността, иновативните и бизнес ориентирани решения, които предлага.
Сред клиентите на кантората са големи чуждестранни инвеститори като Тишман в проекти по придобиване, изграждане и мениджмънт на недвижими имоти в България, РВЕ Пауър АГ, участвало в най-големия държавен енергиен проект за построяването на атомна електроцентрала "Белене", Артио Глобал Инвестмънт Фънд, "Трейдвил" СА и др. В същото време, адвокатското дружество е водещо в предлагането на правни услуги в сферата на капиталовите пазари и финансовите услуги, като представлява голяма част от участниците във финансовия сектор. Т&М е инициатор в предоставяне на законовата рамка за много нови продукти на българския финансов пазар и консултира, както дружества, желаещи да влязат на пазара за първи път, така и вече утвърдени участници.

Нашият екип

tanaya tocheva

Таня Точева
Адвокат, съдружник

Жулиета Мандажиева

Жулиета Мандажиева
Адвокат, съдружник

encho dinev

Енчо Динев
Адвокат, съдружник

ivana bliznakova

Ивана Близнакова
Адвокат, съдружник

Даяна Славева
Стефан Соколов

Стефан Соколов
Адвокатски сътрудник

Полина Славова

Полина Славова
Адвокатски сътрудник

Последни новини

Отпускът на раздора

Коментарът е публикуван към статията "Отпускът на раздора", отпечатана в брой 42 от 19.10.2018г. на вестник "Капитал" и достъпна на уебсайта на в. "Капитал".   Енчо Динев, адвокат, съдружник в адвокатско дружество "Точева & Мандажиева"   Решение на Съда на ЕС в Люксембург отвори дебат дали може да се ограничи използването на платен годишен отпуск в случай, че е бил използван родителски отпуск за отглеждане на дете. Струва си да се мисли за някаква промяна, макар че не е задължителна Решението на Съда на ЕС е постановено по повод преюдициално запитване от Апелативен съд - Клуж, в Румъния, с което се
Прочети цялата публикация

GDPR: Кога е задължителна оценката на въздействието?

адв. Невена Янева, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“   В края на изминалата седмица Европейският комитет по защита на данните ("Комитетът"), публикува становище по списък с дейности, предложен от българската Комисията за защита на личните данни ("КЗЛД"). Списъкът на КЗЛД обозначава видове дейности по обработване на лични данни, преди извършването на които администраторът трябва да проведе оценка на въздействието върху защитата на данните ("оценка на въздействието") съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни /General Data Protection Regulation ("Регламентът","GDPR").   Какви задължения предвижда GDPR към администраторите на лични данни? Съгласно изискванията на GDPR в тежест на всеки администратор е
Прочети цялата публикация

Натрапени условия

Доставчиците на услуги често вмъкват неравнопоправни клаузи в общите си условия, срещу които потребителите остават незащитени. Доставчиците на услуги често вмъкват неравнопоправни клаузи в общите си условия, срещу които потребителите остават незащитени. Станала особено популярна през последните месеци, темата за монополите успя да фокусира общественото внимание върху проблемите, които възникват, когато дадена услуга се предоставя само от едно лице. Общите условия (ОУ), предлагани от доставчиците на услуги, са част от тази тематика. Най-общо сключването на договор при ОУ цели да спести на предложителя работата и времето по уговарянето на индивидуални условия с всяка насрещна страна. В много случаи потребителите
Прочети цялата публикация

Платен отпуск и график за ползването му

Една от основните клаузи на всеки индивидуален трудов договор съгласно Кодекса на труда (КТ) е тази за размера и ползването на основния (и в определени случаи удължен или допълнителен) платен годишен отпуск. Правото да се ползва такъв отпуск възниква след натрупване на 8 месеца трудов стаж (включително и при различни работодатели). Съгласно КТ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, а за служители, които работят през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), платеният годишен отпуск е пропорционален на времето, което им се признава за трудов стаж. От друга
Прочети цялата публикация

Нека поиграем

Нека поиграем 15.12.2014 г., адв. Димитър Калдамуков, адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" С приближаването на коледните празници желанието на търговците да организират всякакви игри, викторини, лотарии, съревнования и т.н. силно се покачва. Стремежът да се използва предпразничната слабост на клиента да купува подаръци активизира маркетинговите отдели да се впускат в обещания за бленуваните от българина награди. В резултат на което срещу скромното участие в съответната игра, клиентът, тръгнал да купи единствено коледен подарък, с изненада ще открие, че участва в томбола за екскурзия до райски остров, нов автомобил или небрежен 40-инчов телевизор. Организирането на игри обаче е по
Прочети цялата публикация

Финансовият лизинг като гъвкав метод за финансиране

Автор: адв. Ивана Близнакова, съдружник в адв. дружество "Точева и Мандажиева" Финансовият лизинг на движими вещи и недвижими имоти е гъвкав метод за финансиране със сравнително нисък риск за лизингодателя предвид факта, че вещта е негова собственост до изплащане на стойността й от страна на клиента, а същевременно рискът от погиване на вещта преминава върху клиента с предаването му. Въпреки това, клиентът трябва да бъде не по-малко проучван в сравнение с отпускането на заем, тъй като крайната цел на лизингодателя е да печели от лихви, а не да държи движими вещи и недвижими имоти. В този
Прочети цялата публикация

Камерите – приятел или враг?

Даяна Славева, в. Капитал Daily, 07.04.2014 г. Толкова сме свикнали с камерите, които ни заобикалят, че често не ги забелязваме. Дори и забелязани, те създават усещане за защита и спокойствие у гражданите, тъй като често способстват за разкриването на престъпления. Още по-рядко осъзнаваме, че е възможно видеонаблюдението сериозно да нарушава индивидуалните ни права, свързани със защитата на личните данни и личния ни живот. У нас на тези теми действат редица международни и национални актове, сред които основно място заематЗаконът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Конституцията, на които ще се спрем последователно. Какво представляват личните данни? За да имаме контрол върху правата си, важно
Прочети цялата публикация

Добри намерения, лоши постижения

Автор: адв. Димитър Калдамуков, адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" Вероятно в дъното на повечето законодателни инициативи на настоящото Народно събрание стоят добрите намерения. Вярваме в това, защото обратното би обезсмислило правовата държава и спазването на законите изобщо. Законът за офшорките ("Закона") обаче показва, че добрите намерения, с които е започнало изработването на един нормативен акт, не могат да компенсират нито двусмисления му текст, нито резултатите, до които актът води. Казано с други думи – желателно е законите повече да помагат, отколкото да вредят. Въпреки краткостта си (едва осем члена) Законът за офшорките е пример за това как с
Прочети цялата публикация