Диана Караиванова

Диана Караиванова

Диана Караиванова
Юрист
karaivanova@tmlawoffice.bg

Диана Караиванова се присъединява към екипа на Т&M през 2006 г.Тя е част от групата с фокус върху GDPR и други теми, свързани със защита на личните данни. Тя има богат опит в изготвянето на IT договори, споразумения за конфиденциалност, IT одит на дейността, договори за изграждане и внедряване на специфични софтуерни решения за български мобилни оператори, банки и др.

В допълнение, Диана Караиванова участва като гост лектор и участник на кръгла маса и семинари по теми, свързани с авторски права и защита на личните данни на потребителите. Диана е автор на редица статии във връзка с правните аспекти на дигитализирането на  трудовите досиета и др. корпоративни документи.

КАРИЕРА

2006-досега Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"/Юрист

ОБРАЗОВАНИЕ

2013 Св. Св. Кирил и Методий/ Магистър по право

2006 Св. Св. Кирил и Методий/ Бакалавър Социални дейности

ЕЗИЦИ

Английски език.

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ

  • Консултиране при стартирането на нова социална мрежа в Европа; изготвяне на цялостната правна документация, в т.ч. общи условия, политика за поверителност, политика за бисквитки (cookies) и др.
  • Изготвяне на необходимите документи за организиране на online игри с награди в световен мащаб; изготвяне на общи условия, вкл. консултиране по въпроси, свързани със събирането, обработването и трансфера на лични данни на участниците, получаване на съгласието им за обработване на личните данни и дефиниране на целите на събиране на лични данни.
  • Консултиране относно дигитализациятана трудовото досие на; изготвяне на вътрешни правила и процедури, вкл. консултации по отношение на спецификите на използвания софтуер.
  • Консултиране при стартиране на нови IT проекти, разработването на софтуерни решения и приложения за различни сфери на бизнеса, вкл. извършване на одит на дейността, изготвяне на различни по вид договори и споразумения.
  • Правно съдействие в процедурите по регистрация на национални търговски марки, марки на Общността, както и за регистрация на търговски марки извън ЕС. Осъществяване на комуникация с патентните бюра, подаване на възражения и др. за водещ бранд в Европа относно верига ресторанти/кафенета.
  • Представителство и съдействие при извършване на дейността на редица дружества, лицензирани и подлежащи на надзор от КФН и БНБ; съобразяване на дейността със законовите изисквания, в т.ч. изготвяне на различни вътрешни правила, процедури, механизми за контрол и др. документи.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  • "Синергията между държавната администрация и технологичния напредък", 09 април 2017 г.
  • "За еволюцията на една бележка", 11 декември 2016 г.
  • “Кога Апостилът е ненужна формалност?", 08 април 2012 г.