EN 

Таня Точева

Съдружник

Таня Точева, Адвокат, Съдружник, е работила повече от четири години като като адвокат, обслужващ ТБ „Евробанк” АД, (която впоследствие се слива с Пиреос Банк), след което става член на екипа на „КПМГ България” ООД на длъжността старши юридически съветник за периода 2001-2004 г.

Адвокат Точева има опит в областта на търговското и банковото право, преструктуриране и промяна на собствеността на търговски дружества (прехвърляне на акции, дялови участия, активи); извършвала е правни анализи на дружества във връзка със сделки по промяна на собствеността и финансиране на проекти. Адв. Точева е работила по мащабни проекти в областта на банковия сектор, телекомуникациите, пазара на недвижими имоти, както и в промишления сектор, като например прехвърлянето на мажоритарния пакет акции на „Евробанк” АД през 2001 г., правен анализ на водещи компании, като например „Мобилтел” АД (първият български мобилен оператор), „Кейбълтел” АД (най-големият национален кабелен оператор в България, придобит от група статегически инвестититори, САЩ), „Биохим банка” АД (от групата на „Уникредит Булбанк” АД), „Девин” АД (една от първите частни български компании за бутилиране и продажба на бутилирана минерална вода), винарната на Домейн Менада, „Винпром – Русе” АД, Ален Мак (първата българска фабрика за парфюмерия).

Адв. Точева консултира редица клиенти по придобиването на недвижими имоти и последващо управление на собствеността по отношение на недвижими имоти в градовете София и Пловдив, както и в ски курортите Банско и Боровец.

Адвокат Точева има опит и в осъществяването на процесуално представителство по търговски (включително несъстоятелност), административни и граждански дела пред съдебни и несъдебни инстанции. Нейният специфичен опит включва и консултирането на „БенчМарк” Груп АД (водеща небанкова финансова институция) за установяване на White Label Partnership със Saxo Bank JSC и правен правен анализ и консултации по отношение на изграждането и експлоатацията на втората атомна електрическа централа в България АЕЦ „Белене” за стратегически чуждестранен инвеститор RWE Power AG.

Адв. Точева е вписана като официален представител по индустриална собственост в регистъра на Патентно ведомство на Република България.

E-mail: tocheva@tmlawoffice.bg