Публикации

boy-child-childhood-235554

Отпускът на раздора

00Трудово право
Коментарът е публикуван към статията „Отпускът на раздора“, отпечатана в брой 42 от 19.10.2018г. на вестник „Капитал“ и достъпна на уебсайта на в. „Капитал“.   Енчо Динев, адвокат, съдружник в адвокатско дружество „Точева & Мандажиева“   Решение на Съда на ЕС в Люксембург отвори дебат дали може да се ограничи използването на платен годишен отпуск в случай, че е бил използван родителски отпуск за отглеждане на дете. Струва си да се мисли за някаква промяна, макар че не е задължителна…
risk-1945683_1920

GDPR: Кога е задължителна оценката на въздействието?

00Защита на личните данни
адв. Невена Янева, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“   В края на изминалата седмица Европейският комитет по защита на данните („Комитетът“), публикува становище по списък с дейности, предложен от българската Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“). Списъкът на КЗЛД обозначава видове дейности по обработване на лични данни, преди извършването на които администраторът трябва да проведе оценка на въздействието върху защитата на данните („оценка на въздействието“) съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни /General Data Protection Regulation…
Available Lease Signature Contract

Натрапени условия

00Енергийно право и природни ресурси
Доставчиците на услуги често вмъкват неравнопоправни клаузи в общите си условия, срещу които потребителите остават незащитени. Доставчиците на услуги често вмъкват неравнопоправни клаузи в общите си условия, срещу които потребителите остават незащитени. Станала особено популярна през последните месеци, темата за монополите успя да фокусира общественото внимание върху проблемите, които възникват, когато дадена услуга се предоставя само от едно лице. Общите условия (ОУ), предлагани от доставчиците на услуги, са част от тази тематика. Най-общо сключването на договор при ОУ цели да…
selfie-900001_960_720

Платен отпуск и график за ползването му

00Трудово право
Една от основните клаузи на всеки индивидуален трудов договор съгласно Кодекса на труда (КТ) е тази за размера и ползването на основния (и в определени случаи удължен или допълнителен) платен годишен отпуск. Правото да се ползва такъв отпуск възниква след натрупване на 8 месеца трудов стаж (включително и при различни работодатели). Съгласно КТ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, а за служители, които работят през част от законоустановеното работно време (непълно работно време),…
chess-2730034_640

Нека поиграем

00Други публикации
Нека поиграем 15.12.2014 г., адв. Димитър Калдамуков, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ С приближаването на коледните празници желанието на търговците да организират всякакви игри, викторини, лотарии, съревнования и т.н. силно се покачва. Стремежът да се използва предпразничната слабост на клиента да купува подаръци активизира маркетинговите отдели да се впускат в обещания за бленуваните от българина награди. В резултат на което срещу скромното участие в съответната игра, клиентът, тръгнал да купи единствено коледен подарък, с изненада ще открие, че участва в…
calculator-385506_960_720

Финансовият лизинг като гъвкав метод за финансиране

00Финансови услуги
Автор: адв. Ивана Близнакова, съдружник в адв. дружество „Точева и Мандажиева“ Финансовият лизинг на движими вещи и недвижими имоти е гъвкав метод за финансиране със сравнително нисък риск за лизингодателя предвид факта, че вещта е негова собственост до изплащане на стойността й от страна на клиента, а същевременно рискът от погиване на вещта преминава върху клиента с предаването му. Въпреки това, клиентът трябва да бъде не по-малко проучван в сравнение с отпускането на заем, тъй като крайната цел на лизингодателя…
cctv-1144371_960_720

Камерите – приятел или враг?

00Защита на личните данни
Даяна Славева, в. Капитал Daily, 07.04.2014 г. Толкова сме свикнали с камерите, които ни заобикалят, че често не ги забелязваме. Дори и забелязани, те създават усещане за защита и спокойствие у гражданите, тъй като често способстват за разкриването на престъпления. Още по-рядко осъзнаваме, че е възможно видеонаблюдението сериозно да нарушава индивидуалните ни права, свързани със защитата на личните данни и личния ни живот. У нас на тези теми действат редица международни и национални актове, сред които основно място заематЗаконът за…
panama-1313623_960_720

Добри намерения, лоши постижения

00Други публикации
Автор: адв. Димитър Калдамуков, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ Вероятно в дъното на повечето законодателни инициативи на настоящото Народно събрание стоят добрите намерения. Вярваме в това, защото обратното би обезсмислило правовата държава и спазването на законите изобщо. Законът за офшорките („Закона“) обаче показва, че добрите намерения, с които е започнало изработването на един нормативен акт, не могат да компенсират нито двусмисления му текст, нито резултатите, до които актът води. Казано с други думи – желателно е законите повече да помагат,…
laptop-2561221_960_720

Масово уволнение

00Трудово право
Георги Трайков, в. Капитал Daily, 12.05.2014 г. Напоследък, като резултат от финансовата криза, все повече предприятия намалят своите обеми на работа, закриват се частично или изцяло предприятия. Това неминуемо води и до намаляване на броя на заетите лица по трудовоправни отношения, увеличавайки числото на безработицата в национален мащаб.  Именно в тази връзка вече не е така чужда предвидената в Кодекса на труда („КТ“) процедура за масово уволнение, като все повече работодатели (включително чуждестранни инвеститори) я прилагат в своите действия по…
setting-2473875_640

Какво да знаят чуждите работодатели при наемане на служители в България

00Трудово право
Особености на трудовите правоотношения с международен елемент Автор: адв. Енчо Динев, съдружник в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ При започване на бизнес в България често чуждестранните компании или техните мениджъри се изправят пред редица предизвикателства, предвид спецификите на българската правна уредба, неизменна част от която представлява и сферата на трудовите отношения. Практиката в такива случаи показва, че най-често възникващите въпроси са от следното естество: Подписване, обявяване в НАП и влизане в сила на договора Следва да бъде съобразено обстоятелството, че…