Категория: Финансови услуги

calculator-385506_960_720

Финансовият лизинг като гъвкав метод за финансиране

00Финансови услуги
Автор: адв. Ивана Близнакова, съдружник в адв. дружество „Точева и Мандажиева“ Финансовият лизинг на движими вещи и недвижими имоти е гъвкав метод за финансиране със сравнително нисък риск за лизингодателя предвид факта, че вещта е негова собственост до изплащане на стойността й от страна на клиента, а същевременно рискът от погиване на вещта преминава върху клиента с предаването му. Въпреки това, клиентът трябва да бъде не по-малко проучван в сравнение с отпускането на заем, тъй като крайната цел на лизингодателя…

Сметката зад дебитната карта

00Финансови услуги
адв. Таня Точева, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ Наскоро получихме запитване как е възможно във връзка с изтекла преди 5 години дебитна карта да се търсят банкови такси, което ни озадачи по няколко причини, а също наведе на мисълта, че често не се осъзнават всички аспекти при издаването на такава карта. Този текст е за неизкушените в дребния шрифт ползватели на карти – не би могъл да замести конкретните общи условия на банката издател (уви, трябва да бъдат прочетени), но…