EN 
Publications

??????????

Какво да знаят чуждите работодатели при наемане на служители в България

pdf doc
More...

Особености на трудовите правоотношения с международен елемент ...прочети цялата публикация

Примката около производителите на възобновяема енергия в България

pdf doc
More...

...прочети цялата публикация

Отново за срочните трудови договори относно някои рискове за работодателя при сключването им

pdf doc
More...

...прочети цялата публикация

Алтернативата наем на сейф

pdf doc
More...

...прочети цялата публикация

Възнаграждения на управителните и контролни органи на публични дружества

pdf doc
More...

...прочети цялата публикация