Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

Основано през 2004 година като бутикова правна кантора, първоначално ориентирана към консултиране и представителство на клиенти във финансовата сфера и в сферата на недвижимите имоти и строителството, към момента адвокатско дружество "Точева и Мандажиевa" предлага услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти по всички въпроси на търговската дейност. Въпреки, че дружеството не е сред най-големите български правни кантори, то е признато и уважавано заради качеството на услугите, почтеността, иновативните и бизнес ориентирани решения, които предлага.
Сред клиентите на кантората са големи чуждестранни инвеститори като Тишман в проекти по придобиване, изграждане и мениджмънт на недвижими имоти в България, РВЕ Пауър АГ, участвало в най-големия държавен енергиен проект за построяването на атомна електроцентрала "Белене", Артио Глобал Инвестмънт Фънд, "Трейдвил" СА и др. В същото време, адвокатското дружество е водещо в предлагането на правни услуги в сферата на капиталовите пазари и финансовите услуги, като представлява голяма част от участниците във финансовия сектор. Т&М е инициатор в предоставяне на законовата рамка за много нови продукти на българския финансов пазар и консултира, както дружества, желаещи да влязат на пазара за първи път, така и вече утвърдени участници.

Нашият екип

tanaya tocheva

Таня Точева
Адвокат, съдружник

Жулиета Мандажиева

Жулиета Мандажиева
Адвокат, съдружник

encho dinev

Енчо Динев
Адвокат, съдружник

ivana bliznakova

Ивана Близнакова
Адвокат, съдружник

Даяна Славева

Невена Янева
Адвокат

Полина Славова

Полина Славова
Адвокатски сътрудник


Стефан Соколов
Адвокатски сътрудник

Последни новини

Класификация на видовете платформи за доставка на услуги в България по оста Uber – Airbnb съобразно 2 емблематични решения на СЕС

В рамките на 2 години (2017 – 2019) СЕС се произнесе с две основополагащи решения[1] относно разграничителните критерии, които се прилагат по отношение на някои основни видове платформи, активни на територията на ЕС, с цел определяне на приложимото право. Макар решенията да се отнасят конкретно до, съответно, приложение за осъществяване на превози в градски условия на кратки разстояния, от една страна – Uber и peer-to-peer приложение за краткосрочни наеми на имоти за жилищни нужди, предимно с цел туристически и бюджетни бизнес пътувания – AirBNB, от друга, от тях могат да се направят важни изводи за
Прочети цялата публикация

Защо въображението е важно за бизнеса и колко струва Вашата #марка?

По повод влизането в сила от днес на новия Закон за марките и географските означения, ще посветим няколко последователни материала на тази все по-важна в глобален план тема. На първо място, на база на нашия опит и дългогодишна работа с клиенти, бихме искали да се спрем на някои разпространени заблуди, които са ни направили впечатление в тази област. ¨      Заблуда 1: Веднъж регистрирана, марката "работи" безотказно за моя бизнес – никой не може да ми я вземе или атакува и мога да забраня на всекиго да използва същите думи, същата картинка, и така нататък, независимо в каква
Прочети цялата публикация

Kак да реагират българските фирми – кредитори на „Томас Кук“?

Миналата седмица спря дейността си  принудително един от най-големите туроператори и организатори на пакетни пътувания в света – "Томас Кук". На 23 септември 2019 г. Върховният съд на Великобритания назначи официален ликвидатор ("Official Receiver") – фигура, аналогична на синдика в производството по несъстоятелност в България, който поема "управлението "на десетки компании от Групата на Томас Кук и назначи консултантските компании AlixPartners и KPMG да подпомагат процеса. Като една от предпочитаните за пакетни почивки дестинации сред английския и немския ценови сегмент България е значително засегната от новината. Компанията имаше договори с голяма част от Черноморските хотелиери, които
Прочети цялата публикация
Ивана Близнакова

Възлагане на дейности на външни изпълнители от банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари след 30.09.2019 г.

През последните години финансовите институции все повече възлагат различни бизнес дейности на външни изпълнители с цел намаляване на разходите, както и предлагане на по-гъвкави услуги на клиентите си. Дигитализацията на процесите и навлизането на пазара на доставчиците на нови финансови технологии (FinTech) все повече налагат адаптиране на бизнес моделите на финансовите институции, включително ползване/интегриране на външни изпълнители в процесите. Считано от 30.09.2019 г. банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари ("институции") следва да спазват Насоките за възлагане на дейности на външни изпълнители на Европейския банков орган (EBA/GL/2019/02) (https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing_BG.pdf). Насоките определят правила за вътрешно управление,
Прочети цялата публикация

Търсачката на Google няма задължение да ни забравя извън ЕС

На 24 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз ("СЕС") приключи случая Google LLC vs CNIL с решение, според което "правото да бъдеш забравен" е приложимо само в рамките на Европейския съюз. Ключовият въпрос тук е как лицето, управляващо интернет търсачка, трябва да удовлетвори искането на субект на данни за изтриването му от списъка с резултати, който търсачката представя след търсене по името на това лице. Предистория През 2014 г. в своето решение по казуса Google Spain и Google (C‑131/12, EU:C:2014:317) СЕС установи правото на изтриване (или "правото да бъдеш забравен") по отношение на резултатите от интернет
Прочети цялата публикация

Семинар на тема „Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци“

След изключителния успех през 2018 г., екипът от утвърдени професионалисти в областтите трудово право (адв. Енчо Динев), осигуровки (Димитър Бойчев) и данъчно облагане (адв. Анелия Татарова) се събира отново, за да ви направи съпричастни към нов първи по рода си еднодневен обучителен семинар на тема: Работа на чужденци в България  – Труд, осигуровкии и данъци. За семинара  Темата е широко засътпена в съвременното корпоративно битие в България, където все по-често българският работодател назначава чужденци на работа. Семинарът ще има за цел разглеждане на материята от трите съществени гледни точки (труд, осигуровки и данъци), а лекторите прилагайки комплексен подход с
Прочети цялата публикация

Задълбочено установяване на идентичността #SCA Bulgaria # Online retailers

От 14.09.2019 г. влязоха в сила промените в онлайн разплащанията, свързани с прилагането на законовите изисквания за задълбочено установяване на идентичността на ползвателите на платежни услуги (включва използването на два или повече от следните независими елементи: 1. знание – нещо, което само ползвателят знае; 2. притежание – нещо, което само ползвателят притежава; 3. характерна особеност – нещо, което характеризира ползвателя). Въвеждането на тези промени целят платежните услуги, предлагани по електронен път, да се извършват по сигурен начин посредством технологии, които могат да гарантират сигурно установяване на идентичността на ползвателя и възможно най-голямо ограничаване на риска
Прочети цялата публикация

Как се разследва изтичането на данни? Новият правилник на Комисията за защита на лични данни!

Очакваният Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация ("Правилник") беше обнародван в брой 60 на "Държавен вестник" от 30.07.2019 г. В Правилника, освен правомощията на Комисията за защита на лични данни и нейната администрация ("Комисията"), са уредени и отделните производства, както и редът, по който те се развиват: Производство за разглеждане на жалби от субекти на данни, във връзка с нарушени техни права; Производство по налагане на принудителни административни мерки като налагане на временно или окончателно ограничаване или забрана на конкретна обработка, разпореждане за преустановяване на потока на данни към
Прочети цялата публикация

"