Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

Основано през 2004 година като бутикова правна кантора, първоначално ориентирана към консултиране и представителство на клиенти във финансовата сфера и в сферата на недвижимите имоти и строителството, към момента адвокатско дружество "Точева и Мандажиевa" предлага услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти по всички въпроси на търговската дейност. Въпреки, че дружеството не е сред най-големите български правни кантори, то е признато и уважавано заради качеството на услугите, почтеността, иновативните и бизнес ориентирани решения, които предлага.
Сред клиентите на кантората са големи чуждестранни инвеститори като Тишман в проекти по придобиване, изграждане и мениджмънт на недвижими имоти в България, РВЕ Пауър АГ, участвало в най-големия държавен енергиен проект за построяването на атомна електроцентрала "Белене", Артио Глобал Инвестмънт Фънд, "Трейдвил" СА и др. В същото време, адвокатското дружество е водещо в предлагането на правни услуги в сферата на капиталовите пазари и финансовите услуги, като представлява голяма част от участниците във финансовия сектор. Т&М е инициатор в предоставяне на законовата рамка за много нови продукти на българския финансов пазар и консултира, както дружества, желаещи да влязат на пазара за първи път, така и вече утвърдени участници.

Нашият екип

tanaya tocheva

Таня Точева
Адвокат, съдружник

Жулиета Мандажиева

Жулиета Мандажиева
Адвокат, съдружник

encho dinev

Енчо Динев
Адвокат, съдружник

ivana bliznakova

Ивана Близнакова
Адвокат, съдружник

Даяна Славева

Невена Янева
Адвокат

Полина Славова

Полина Славова
Адвокатски сътрудник


Стефан Соколов
Адвокатски сътрудник

Последни новини

МЕРКИТЕ ПРОТИВ COVID-19 И ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ СТАВАТ ЗАКОН  

На 16.03.2020 г. беше внесен Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13.03.2020 на Народното събрание. Днес се обсъжда в съответните парламентарни комисии и ще породи действие от публикуването му в Държавен вестник. Това е безпрецедентен случай, в който ще действаме според специалния закон, уреждащ извънредното положение, наложено не поради политическа/ икономическа криза, а поради пандемия. Промяната ще засегне десетки нормативни актове (в т.ч. Кодекса на труда, Наказателния кодекс). В тях се въвеждат нови / реформирани правила, уреждащи обществените отношения, които да се прилагат в случаи на извънредно положение и форс
Прочети цялата публикация

COVID-19 като форсмажор, блокиращ изпълнението на търговските договори

  Въпроси и отговори в помощ на търговците, които са поставени в невъзможност да упражняват бизнеса си и да изпълняват договорите си поради пандемията от COVID-19:   Въпрос № 1: Как бизнесът Ви може да е засегнат от пандемията? През последните дни станахме свидетели как САЩ и редица европейски държави затвориха границите си като част от мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Правителствата на засегнатите държави разпоредиха забрана на всякакви мероприятия на открито и закрито, които предполагат събиране на хора, или пълна карантина в цялата държава. Включително и в България бе обявено извънредно положение, като с акт на
Прочети цялата публикация

Нови изисквания към доставчиците на платежни услуги

С промяна в Директива 2006/112/ЕО (ДДС Директивата) ЕС въвежда нови задължения за предоставяне на информация от доставчиците на платежни услуги. Новата директива (2020/284/ЕО) бе публикувана в Официален вестник на ЕС този месец. 1. Какви са промените? 1.1. Доставчиците на платежни услуги ще са длъжни да водят регистри на получателите на плащания и на самите плащания във връзка с платежни услуги; 1.2. Регистрите ще се водят за платежните услуги, които се изпълняват за всяко календарно тримесечие, включително и плащанията, които са започнали в помещенията на търговеца; 1.3. Регистрите не са задължителни за плащанията, при които платецът и получателят са в
Прочети цялата публикация

Как ще се промени електронната търговия след приемането на „Омнибусната директива“?

На хоризонта се задават нови правила за защита на потребителите, които отчитат развитието и дигитализацията на търговията и имат за цел по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС. Новите правила са предвидени в Директива (ЕС) 2019/2161, която влезе в сила на 7 януари 2020 г. и получи наименованието "Омнибусна  директива", тъй като изменя 4 други потребителски директиви.  Ето някои от новите изисквания, които търговците ще трябва да спазват. Отчитане на дигитализацията, като се предвиждат нови правила за: Нелоялни търговски практики Омнибусната директива въвежда в правото на защита на потребителите понятието "онлайн
Прочети цялата публикация

Класификация на видовете платформи за доставка на услуги в България по оста Uber – Airbnb съобразно 2 емблематични решения на СЕС

В рамките на 2 години (2017 – 2019) СЕС се произнесе с две основополагащи решения[1] относно разграничителните критерии, които се прилагат по отношение на някои основни видове платформи, активни на територията на ЕС, с цел определяне на приложимото право. Макар решенията да се отнасят конкретно до, съответно, приложение за осъществяване на превози в градски условия на кратки разстояния, от една страна – Uber и peer-to-peer приложение за краткосрочни наеми на имоти за жилищни нужди, предимно с цел туристически и бюджетни бизнес пътувания – AirBNB, от друга, от тях могат да се направят важни изводи за
Прочети цялата публикация

Защо въображението е важно за бизнеса и колко струва Вашата #марка?

По повод влизането в сила от днес на новия Закон за марките и географските означения, ще посветим няколко последователни материала на тази все по-важна в глобален план тема. На първо място, на база на нашия опит и дългогодишна работа с клиенти, бихме искали да се спрем на някои разпространени заблуди, които са ни направили впечатление в тази област. ¨      Заблуда 1: Веднъж регистрирана, марката "работи" безотказно за моя бизнес – никой не може да ми я вземе или атакува и мога да забраня на всекиго да използва същите думи, същата картинка, и така нататък, независимо в каква
Прочети цялата публикация

Kак да реагират българските фирми – кредитори на „Томас Кук“?

Миналата седмица спря дейността си  принудително един от най-големите туроператори и организатори на пакетни пътувания в света – "Томас Кук". На 23 септември 2019 г. Върховният съд на Великобритания назначи официален ликвидатор ("Official Receiver") – фигура, аналогична на синдика в производството по несъстоятелност в България, който поема "управлението "на десетки компании от Групата на Томас Кук и назначи консултантските компании AlixPartners и KPMG да подпомагат процеса. Като една от предпочитаните за пакетни почивки дестинации сред английския и немския ценови сегмент България е значително засегната от новината. Компанията имаше договори с голяма част от Черноморските хотелиери, които
Прочети цялата публикация
Ивана Близнакова

Възлагане на дейности на външни изпълнители от банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари след 30.09.2019 г.

През последните години финансовите институции все повече възлагат различни бизнес дейности на външни изпълнители с цел намаляване на разходите, както и предлагане на по-гъвкави услуги на клиентите си. Дигитализацията на процесите и навлизането на пазара на доставчиците на нови финансови технологии (FinTech) все повече налагат адаптиране на бизнес моделите на финансовите институции, включително ползване/интегриране на външни изпълнители в процесите. Считано от 30.09.2019 г. банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари ("институции") следва да спазват Насоките за възлагане на дейности на външни изпълнители на Европейския банков орган (EBA/GL/2019/02) (https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing_BG.pdf). Насоките определят правила за вътрешно управление,
Прочети цялата публикация

"