Валерия Николова


Валерия Николова
Юрист
nikolova@tmlawoffice.bg

Валерия Николова се присъединява към екипа на Т&M през месец април 2018 г. До момента тя има опит в областта на гражданското производство, като е консултирала някои от водещите телекомуникационни компании в България в процесите свързани с проблемите вземания и оценката на събираемостта им. Понастоящем е част от работната група на T&M, фокусирана върху предизвикателствата, свързани с GDPR и консултирането на клиенти по всички въпроси свързани с привеждане дейността на компаниите в съответствие с изискванията на  GDPR.

Освен това Валерия предоставя постоянно съдействие на много от клиентите на T&M във връзка с обичайната им дейност и свързаните с това регистрации, подаване на заявления и издаване на необходимите разрешителни.

 

КАРИЕРА

2018- досега - Адвокатско дружество Точева и Мандажиева/Юрисконсулт

ОБРАЗОВАНИЕ

2016 Софийски университет Св. Климент Охридски, Юридически факултет/ Магистър по право

2010 Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"

ЕЗИЦИ

Английски език, Немски език – основни познания