Георги Трайков

Адвокат Георги Трайков

Георги Трайков
Юрист
traikov@tmlawoffice.bg

Георги Трайков се присъединява към Т&M през месец декември 2007 г. Той е фокусиран основно върху трудови, търговски и корпоративни въпроси. Има значителен опит в консултирането на местни и международни клиенти по всякакви (i) трудовоправни въпроси, свързани с всички аспекти на трудовото правоотношение, включително наемане на служители и прекратяване на трудови договори, прехвърляне на служители, реорганизация на щатното разписание на работодателя и др.; (ii) корпоративни въпроси, включително капиталови преструктурирания, преобразувания, сделки с капиталови участия, управленски казуси и правни анализи.

Георги е участвал в големи сделки, свързани с финансиране и обезпечения. Той има опит в изготвянето на всякакви видове договори, често съветва и по въпроси, свързани с конфиденциалност и миграционни казуси като придобиване на разрешителни за пребиваване и работа или Синя карта от чужденци, планиращи да пребивават и работят на територията на Република България.

Освен това Георги предоставя постоянно съдействие на много от клиентите на T&M във връзка с обичайната им дейност и свързаните с това регистрации, подаване на заявления и издаване на необходимите разрешителни.

КАРИЕРА

2007- досега - Адвокатско дружество Точева и Мандажиева/ Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 Университет за Национално и Световно Стопанство, Юридически факултет/ Магистър по право

ЕЗИЦИ

Английски език

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ

  • Правно обслужване по трудови въпроси на "Луфтханза Техник София" ООД.
  • Правно обслужване на "Итал-текс" ООД (оперираща на територията на България марките Terranova®, Calliope® and Terranova Kids®);
  • Правно обслужване на "Си Екс Джи" ООД, включително изготвяне на проекти на документи относно прекратяване на трудови правоотношения по взаимно съгласие и едностранно;
  • Съдействие на проектните дружества на Samsung C&T Corporation при ежедневните корпоративни въпроси;
  • Правно обслужване на Тишман Интернешънъл Къмпанис, включващо изграждане на София Еърпорт Център (първи клас инвеститор от БАИ) – един от най-големите логистични паркове в София. Георги участва в триетапното капиталово преструктуриране на София Еърпорт Център (част от Тишман групата), което включваше увеличение на капитала с непарична вноска в размер на приблизително 12 мил. евро.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  • Може ли работодателят да глобява, Капитал, 10 юни 2012 г.;
  • Задължения на работодателите при масови уволнения, Капитал, 11 май 2014 г.;
  • Платен отпуск и график за ползването му, Капитал, 11 август 2013 г.
  • Инструктажи за безопасност на работното място, Капитал, 18 Януари 2015 г.;