Даяна Славева


Даяна Славева
Адвокат
slaveva@tmlawoffice.bg

Даяна Славева се присъединява към Т&M през месец март 2011 г. Тя е фокусирана основно върху търговски и корпоративни въпроси. Има значителен опит в консултирането на местни и международни клиенти по всякакви корпоративни въпроси, включително капиталови преструктурирания, преобразувания, сделки с капиталови участия, управленски казуси и правни анализи.

Даяна е участвала в големи сделки, свързани с финансиране и обезпечения. Тя също така е част от работната група на T&M, фокусирана върху предизвикателствата, свързани с GDPR. Даяна има опит в изготвянето на всякакви видове договори, често съветва и по въпроси, свързани с конфиденциалност и миграционни казуси като придобиване на разрешителни за пребиваване и работа или Синя карта от чужденци, планиращи да пребивават и работят на територията на Република България.

Освен това Даяна предоставя постоянно съдействие на много от клиентите на T&M в хода на обичайната им дейност и свързаните регистрации, вписвания, надзорна отчетност и издаване на необходимите разрешителни по специално в областта на финансовите услуги и енергетиката.

КАРИЕРА

2011- досега - Адвокатско дружество Точева и Мандажиева/ Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ

2016 Софийски университет Св. Климент Охридски, Юридически факултет/ Магистър по право

2016 British Law Centre в сътрудничество с University of Cambridge/ Английско и европейско право

ЧЛЕНСТВО

От 2017 – Софийска адвокатска колегия

ЕЗИЦИ

Английски език – отличен, Френски език – основни познания

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ

  • През 2016 г. Даяна е част от екипа, консултиращ сделката за проектно финансиране на Samsung C&T Corporation, Korea в размер на 55 милиона евро; Тя също консултира Samsung при ежедневната работа на пректните дружества по корпоративните въпроси и тези, свързани с надзорната им отчетност.
  • През 2015 и 2016 г. Даяна консултира бизнес преструктурирането на Си Екс Джи ООД – един от водещите български доставчици на аутсорсинг услуги. Първоначално Си Екс Джи оперира в две различни бизнес направления – мистери шопинг (тайни клиенти) и BPO. Като резултат от отделяне, бизнесът, свързан с мистери шопинг, премина към дъщерно дружество КлиентX ЕООД;
  • Даяна участва в триетапното капиталово преструктуриране на София Еърпорт Център (част от Тишман групата), което включваше увеличение на капитала с непарична вноска в размер на приблизително 12 мил. евро.
  • Даяна е част от екипа на T&M, обслужващ компании, чиято дейност е регулирана от Българската Народна Банка или Комисията за финансов надзор по корпоративните казуси и въпросите свързани със спазване на приложимите изисквания.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  • Лични данни – какво се променя за доставчиците на облачни услуги, Капитал, 18 юни 2017 г.;
  • Новите ограничения за ръководителите в инвестиционни посредници, Капитал, 26 юли 2015 г.;
  • Камерите – приятел на обществото или враг на личността?, Капитал, 6 април 2014 г.