Димитър Калдамуков

Димитър Калдамуков

Димитър Калдамуков
Адвокат, съдружник
kaldamukov@tmlawoffice.bg

Димитър се присъединява към Точева и Мандажиева през 2005 и оттогава неизменно работи в сферите на защита на личните данни, право на финансовите пазари, енергийно право, IT право, чуждестранни инвестиции и процесуално представителство.

Димитър е активен участник в почти всеки GDPR проект на Т&М и има фокус върху различни аспекти на високорискови дейности по обработка на лични данни, защитата на данните по подразбиране, дигиталния маркетинг, избора и дейността на лицето по защита на личните данни при избягване на конфликт на интереси. Клиентите на кантората често се обръщат към него за да структурира и направлява програмите им за преминаване към GDPR; част от привичните му задачи в тези случаи е да консултира и ежедневно да направлява процеса по достигане на задоволително ниво на съответствие с новите изисквания. Димитър получава заслужено признание от клиетите поради гъвкавия подход, съобразен с бизнеса на конкретната компания и построен около концепциите, изградени от Работната група по чл.29 от Директивата, тълкуванията на Европейския съд на справедливостта и Европейския съд по правата на човека и задълбоченото разбиране на текстовете на GDPR.

Димитър е специалист в търговското право и обикновено помага на клиенти да структурират дружествата си (често това са start up дружества), има много богат опит по отношения на дружествените сливания и придобивания и оценката на това дали лицензираните дружества, отговарят на законовите изисквания за тях. Димитър се интересува силно от енергийно право – в която сфера е консултант на някои от лидерите във възобновяемите източници в България, IT право и облигационно право – изготвял е многобройни договори за софтуерни лицензи, правила на хазартни игри, договори за облачни услуги и т.н. и правото на финансовите пазари- където е консултирал ИП, УД, КИС относно MiFID 1 и MiFID 2

Част от интересите на Димитър са свързани с криптовалутите, блокчейн  технологиите и ICO финансиранията.

Димитър има много статии за реномирани български издания и е бил лектор на конференции относно защита на лични данни и право на финансовите пазари.

КАРИЕРА

от 2005 – досега – адвокат в "Точева и Мандажиева"

от 2010 – до 2011 – правен сътрудник в офиса на главния прокурор на Вашингтон, окръг Колумбия

от 2003 – до 2004 – правен сътрудник в Български Хелзински Комитет

ОБРАЗОВАНИЕ

от 2001 - до 2006 – Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по право

от 2010 - до 2011 – магистратура в George Washington Law School Washington, DC, бизнес право

ЧЛЕНСТВО

От 2013 - досега – Софийска адвокатска колегия

ЕЗИЦИ

Английски - отличен, Руски – добър, Турски – основни познания

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ

 • Консултант на Самсунг относно бизнеса им с енергия от възобновяеми източници в България – консултира Самсунг във връзка с договори за балансираща енергия, договори за изкупуване на енергия, свързване към мрежата, енергийни квоти, процесуално представителство;
 • Консултант на Ideagen отнсно покупката им на "Логен" ЕООД през 2016 г
 • Част от групата адвокати в Точева и Мандажиева, работили по съобразяването на дейността на българските инвестиционни посредници с MiFID 1 през 2007-2008;
 • Правен консултант по всички въпроси относно правото на финансовите пазари на дружества като– BMFN, AcvtivTrades Plc., "БенчМарк Финанс" АД, "Елана Трейд" АД, "Варчев Финанс" АД и др.
 • Правен консултант на Akbank TAS относно финансирането на Standard Profile;
 • Част от групата адвокати в Точева и Мандажиева, които консултираха RWE Power AG относно техния опит да придобият проекта АЕЦ Белене през 2008-2010 г.; Димитър консултира най-вече по въпросите за ядрените отпадъци;
 • Процесуално представителство на клиенти в търговски, облигационни, административни и енергийни дела

ПРИЗНАНИЕ

Стипендиант на Фондация Фулбрайт и носител на стипендията Thomas Buergenthal за 2009-2010.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • "В биткойни, моля", Капитал, 23 юли 2017 г.
 • "Няколко акцента върху търговията на валутни пазари", Капитал, 06 ноември 2016 г.
 • "Отвързване на швейцареца", Капитал 15 февруари 2015 г.
 • "Може ли да бъде открито производство по несъстоятелност за НЕК", Капитал, 27 октомври 2013 г.
 • "Какво ще стане с плащанията, уговорени в евро, ако то изчезне", Капитал, 20 май 2012 г.