Жулиета Мандажиева

Жулиета Мандажиева

Жулиета Мандажиева
Съдружник
mandazhieva@tmlawoffice.bg

Жулиета е един от учредителите на Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева".

От 2000 година насам, тя е едно от водещите имена в областта на дружественото право, правото на финансовите и платежните услуги и капиталовите пазари.

През последните пет години адвокат Мандажиева разширява експертизата си в областта на правото на информационните технологии и защитата на данни, където работи с редица fintech компании и доставчици на дигитални услуги или услуги, базирани на работата с данни.

От 2017 година насам, Жулиета Мандажиева има активно участие в структурирането на най-различни програми за привеждане в съотвествие с изискванията на GDPR за големи български компании от сектора на финансовите услуги, логистистиката, лекарствата, облачните услуги и т.н. Корпоративните GDPR програми включват както GAP анализи, така и имплементация; с цел постигането на оптимални резултати за клиента, Т&М участва в смесени екипи с участието на водещи представители на сектора на IT и бизнес консултирането. Жулиета е и чест лектор на различни събития и конференции по въпросите на GDPR и ePrivacy, коментирайки пресечните им точки с разнообразни секторни закони.

Жулиета е била основен контакт в редица сделки с високо ниво на сложност, засягащи повече от една юрисдикция. Тя е предпочитан адресат на референции от международни кантори, търсещи надежден и експедитивен съвет за своите клиенти, опериращи на глобално ниво.

Жулиета е сертифициран медиатор, член на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори, както и представител по интелектуална собственост.

КАРИЕРА

2004 – до момента Адвокатско дружество Точева и Мандажиева, Съдружник

2002 – 2004 БенчМарк Груп, Главен юрисконсулт

2001 – 2002 Елана Фонд Мениджмънт, Юрисконсулт

2001 – Проект на USAID CEELI "Съдействие във връзка с изготвяне на пакетно законодателство към Държавната комисия по ценни книжа"

2000 – 2001 адвокатска кантора, водеща в областта на застрахователното и осигурителното право

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 Софийски университет, Юридически факултет, LLM

Since 2017 – Queen Mary, Специалност Право на компютрите и комуникациите

ЧЛЕНСТВО

От 2004 Член на Софийска адвокатска колегия
От 2016 Член на Международната адвокатска колегия

ЕЗИЦИ

Английски език, Немски език

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ

 • В периода 2017-2018 Жулиета Мандажиева отговаря за правните аспекти на имплементацията на рамката MiFIDII по възлагане както от чуждестранни, така и местни български банки
 • През 2017 Жулиета консултира глобална технологична компания относно имплементирането на иновативно мобилно решение в светлината на втората европейска директива за платежните услуги и свързаното законодателство, включително с оглед на правната рамка, насочена срещу изпирането на пари.
 • През 2016 и 2017 Жулиета структурира правния съвет по отношение на няколко големи индустриални компании с международно участие в България и се фокусира върху анализа на дружественото право, екологичните въпроси и въпросите от областта на защитата на личните данни, създавайки и матрица на риска за целите на планирано придобиване.
 • От 2010 година Жулиета е основен контакт за компаниите на Samsung C&T Corporation, Южна Корея във връзка с поредица придобивания на 7 дружества и общо 35 MW фотоволтаична енергия в България;
 • От 2005 насам, в продължение на повече от 10 години Жулиета ръководи екипа, консултиращ дружествата на Tishman International в България в областта на правото на сливанията и придобиванията и дружественото право във връзка със създаването на голям логистичен парк, придобиването и управлението на бизнес сгради и прочее.
 • През 2007 и съответно 2017 година Жулиета е част от екипа на T&M по имплементирането на MiFID I и съответно – MIFID II в дейността и документите на редица банки и небанкови финансови институции. Жулиета е основен правен консултант по изготвянето на съобразения с MIFID пакет документи за OTC търговия на деривати на банка, която е първенец в тази област в България.
 • В периода 2008 - 2010, Жулиета е водещ адвокат по въпроси от българското право, предоставяйки консултации под ръководството на Linklaters Germany и UK с цел дейността на RWE Power AG във връзка с правния анализ, отправяне на обвързваща оферта, двустранни преговори и сключване на договор за стратегическо партньорство и придобиване на дял от завода за ядрена енергия в Белене съвместно с Националната електрическа компания;
 • Преди присъединяването си към екипа на Т&М, Жулиета е част от адвокатска кантора, консултираща групата Allianz и други водещи застрахователи в България, включително Асоциацията на българските застрахователи.

ПРИЗНАНИЕ

Chambers and Partners

IFLR1000

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Хеджиращите договори – все по-сложни, все по-необходими, Капитал, 5 април 2017 г.
 • Особености на договора за изработка на уебсайт, Капитал, 10 август 2014 г.
 • Карта и анализ на данните – какво не знаят компаниите за себе си, Капитал, 27 август 2017 г.