Ивана Близнакова

ivana bliznakova

Ивана Близнакова
Съдружник
bliznakova@tmlawoffice.bg

Ивана е съдружник в Адвокатско дружество “Точева и Мандажиева”. Тя е утвърдено име в правното консултиране на сектора на финансови услуги. Ивана е водещ контакт по отношение на  редица клиенти по различни лизензионни процедури, нормативни съответствия, публични листвания/делиствания, корпоративни финансирания, правни анализи и сделки по придобивания. Ивана е водещ експерт в екипа на Т&М по значителна част от лицензионните процедури, приключени успешно от Т&М.

В допълнение, Ивана има богат опит в различни сфери като капиталови пазари, проектно финансиране, енергетика и консултации  по отношение на различни видове търговски договори.

Tя има опит в консултирането на различни аспекти от дейността на интернет сайтове, online платформи за търговия, съвети във връзка с нормативно съответствие на рекламите, договори за дистрибуция. Ивана е приета и регистрирана като Представител по индустриална собственост в Патентното ведомство.

Ивана е член на Помирителна комисия в България, която помага на недоволни потребители от Европейския съюз за разрешаване на извънсъдебни спорове в областта на финансовите услуги.

КАРИЕРА

2006 – до момента  Адвокатско дружество Точева и Мандажиева, Съдружник

2004 - 2006 Адвокатско дружество Точева и Мандажиева, Адвокат

2003 – 2004 БенчМарк Груп, Юрисконсулт

2002 – 2003 Международна адвокатска кантора Hayhurst Robinson, Стажант

ОБРАЗОВАНИЕ

2003 Софийски университет, Юридически факултет, LLM

ЧЛЕНСТВО

От 2004 Член на Софийска адвокатска колегия
От 2016 Член на Международната адвокатска колегия

ЕЗИЦИ

Български език, Английски език

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ

 • През 2016 Ивана е основно лице за контакт от страна на T&M по сделката за проектно финансиране на Samsung C&T Corporation, Korea в размер на 55 милиона евро;
 • През 2014 Ивана консултира Алфа банк, Гърция по отношение на аспектите, регулирани от българското право във връзка с рефинансиране на заем на международен производител на млечни продукти чрез издаване на частна емисия облигации в размер на 5,5 милиона евро
 • През 2012 Ивана консултира една от най-големите датски банки - NyKredit bank във връзка с проект за рефинансиране в размер на 10 милиона евро отпуснати от банката на няколко парка за производство на енергия от вятър в България;
 • През 2012 Ивана е част от екипа, който консултира корпоративното преструктуриране (българската част от европейското преструктуриране) на водещ международен производител на телевизори, мобилни телефони, малки и големи уреди, др. – Philips;
 • От 2009 до 2012 Ивана консултира лицензирането и консултирането на значителна инвестиционна програма на Samsung C&T Corporation, Korea, в България (35 мегавата, разпределени в 7фотоволтаични централи);
 • През 2008, Ивана е участвала също и в правния анализ и консултирането на RWE Power AG относно лицензионни въпроси, свързани с втората атомна електрическа централа в България – АЕЦ Белене;
 • През 2007 Ивана е част от екипа на T&M по имплементирането на MiFID I в дейността и документите на повече от 10 инвестиционни посредника в България;
 • Преди да се присъедини към екипа на Т&М, Ивана е работила във водеща международна правна кантора, където е била част от екипа, консултирал OTP Bank (Унгария) по придобиването на банка. Като част от екипа по проектно финансиране, тя е била част от екипите, консултирали EBRD, BSTDB и IFC по повод няколко сделки в България.

ПРИЗНАНИЕ

Chambers and Partners

IFLR1000

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Изисквания при придобиване на платежни институции и дружества за електронни пари, Капитал, 14 май 2017 г.
 • Решението на Съда на ЕС по казуса Facebook: Правилата на играта за преноса на лични данни от ЕС в трети страни се променят, Капитал, 25 октомври 2015 г.
 • Примката около производителите на възобновяема енергия в България, Капитал, 13 юли 2014 г.
 • Финансовият лизинг като гъвкав метод за финансиране, Капитал, 30 юни 2013 г.
 • Заем с обезпечение репо сделка, Капитал, 10 март 2013 г.