Невена Янева


Невена Янева
Адвокат
yaneva@tmlawoffice.bg

Невена Янева се присъединява към T&M през месец май 2018г. Тя участва активно при обслужването на корпоративни клиенти в хода на обичайната им дейност и свързаните регистрации, вписвания и надзорна отчетност.

Като част от работната група на T&M, фокусирана върху консултиране по GDPR, Невена работи усилено с клиенти в областта на личните данни. С внимание към всеки детайл, тя допринася в изготвянето на GAP анализи и имплементация на мерки за защита на личните данни.

Задълбочените правни познания на Невена са съпътствани с предишен опит в областта на електронното управление, вещното и облигационното право и проблемите на интелектуалната собственост.

КАРИЕРА

м. май 2018 – досега – Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева", Адвокат

м. октомври 2017 – м. май 2018 – "Право и ИТ" ООД, Юрисконсулт

м. септември 2014 – м. октомври 2017 – "Право и ИТ" ООД, Правен сътрудник

ОБРАЗОВАНИЕ

2016 Софийски университет Св. Климент Охридски, Юридически факултет, Магистър по право

ЧЛЕНСТВО

Софийска адвокатска колегия, 2018

УЧАСТИЯ

Невена има участия и награди от национални състезания за решаване на казуси по гражданско и търговско право

ЕЗИЦИ

Английски език – отличен, Немски език – основни познания