Стефан Соколов

Стефан Соколов

Стефан Соколов
Адвокатски сътрудник
sokolov@tmlawoffice.bg

Стефан се присъединява към екипа на адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ през месец септември, 2017 година.

Той има професионални интереси и придобит опит в следните правни отрасли: Административно право, Търговско право, Вещно право, Облигационно право.

КАРИЕРА

2016г. – Стажант в адвокатска кантора;

м. юли 2016г. – м. август 2016г. – Стажант в Министерството на икономиката, Дирекция „Правна“, Отдел „Обществени поръчки“;

м. ноември 2016г. – м. декември 2016г. – Стажант в Администрацията на Президента;

м. ноември 2016г. – м. февруари 2017г. – Стажант в Адвокатска кантора;

м. април 2017г. -м. май 2017г. – Стажант във Висшия съдебен съвет;

м. август 2017г. - досега –Стажант в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“.

ОБРАЗОВАНИЕ

от 2014г. - досега –Софийски университет „ Св. Климент Охридски“, Магистър по Право

ЕЗИЦИ

Английски език - отличен, Немски език – основни познания