Имиграционно право

Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" съдейства и консултира както клиенти – български работодатели по отношение на наемане на работа на чужденци в България, така и граждани на ЕС и на трети държави, които желаят да пребивават и/или да работят в България. Високото ниво на компетентност, познания и оперативност на екипа спомагат за навременното издаване на необходимите документи по престой и работа.

С цел пълен контрол на процеса по издаване на документи осигуряваме лично съдействие от нашите специалисти пред компетентните институции.

Ние предоставяме услуги за чужди граждани, които имат необходимостта да получат:

  • Български визи (тип C и тип D);
  • Разрешителни за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
  • Българско гражданство;
  • Разрешително за пребиване на граждани на ЕС;
  • Разрешителни за пребиваване и работа.

Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" извършва и обучения и семинари на теми, свързани с работата на чужденци в България.