Интелектуална и индустриална собственост

Съдействайки на клиентите ни в процесите на структуриране на дейността им или в разработването на нови продукти или услуги, Т&М е изгради своята IP практика.

Започвайки от проверка, регистрация и опровержения на марки, патенти и промишлени дизайни, ние развихме практиката си до предлагане на пълния набор от защитни мерки, от които вашият продукт се нуждае.

Регистрираме национални, европейски и международни марки, промишлени дизайни, патенти, правим възражения и отговаряме на такива, водим преговори в процедури по защита на марки, включително гражданскоправна защита и мерки за граничен контрол.

Изготвяме възражения срещу откази за регистрация на марки, както и правни становища относно нарушения на правата върху индустриална собственост и възможностите за защита.

Структурираме и изготвяме лицензионни споразумения.

Представляваме нашите клиенти пред компетентните органи с оглед защита на нарушени права върху марки и промишлени дизайни.