Трудово право

Ние предоставяме трудовоправни съвети на международни и местни дружества и мениджъри. Нашите експертни познания надхвърлят ежедневните правни консултации – ние съпътстваме нашите клиенти през целия жизнен цикъл на трудовото правоотношение – от сключването на индивидуален трудов договор до изменението и прекратяването му. Предлагаме пълен пакет от трудовоправни услуги, свързани с представителство пред съд и преговаряме от името на нашите клиенти при извънсъдебно уреждане на спорове.

Ние консултираме нашите клиенти по колективни трудови договори, представляваме техните интереси в преговори със синдикални организации и масови уволнения, съдействаме при въвеждане на различни бонус схеми и програми за служители. Съдействаме при прехвърляне на служители при промяна на работодател вследствие на сливания, придобивания, разделяния и отделяния и наем на служители. Предоставяме съвети по обществено осигуряване и здравословни и безопасни условия на труд и съдействаме на клиенти, които желаят да назначат служители и мениджъри чужденци при снабдяване с всички необходими разрешения за работа. Нашата философия при съдебен спор е водена от целта за постигане на извънсъдебно споразумение, където е възможно, с цел спестяване на време и разноски на нашите клиенти. Четирима адвокати от нашия трудовоправен екип са също така и сертифицирани медиатори.