Туризъм, пътувания и свободно време

Туризъм, пътувания и свободно време

Като основен за българската икономика, сектор Туризъм винаги е бил сред най-активните за кантората. Ние помагаме на клиентите при създаване и регистрация/категоризация като туроператори, туристически агенти, хотелиери и ресторантьори (включително при уведомяване за свободно предоставяне на услуги от туроператор и/или туристически агент от Европейския съюз в България). Имаме опит в предоставянето на правни съвети, свързани с местните български стандарти за работа на хотели и ресторанти (включително в сферата на здравето и безопасността).

Помагаме на нашите клиенти при договаряне и изпълнение на търговски сделки - споразумения за пътувания, споразумения за туристически услуги, договори за туристически пакети, общи условия и др.

Фокусът ни е в спазването на регулаторните норми, решаването на спорове, здравето и безопасността, трудови казуси, интелектуалната собственост, недвижимите имоти и строителството, защитата на данните, информационните технологии.

T&M работи в тясно сътрудничество с надеждни адвокатски кантори от Обединеното кралство и ЕС с цел да предостави пълен спектър от правни услуги в сектора на туризма, пътуванията и свободното време, както в България, така и в ЕС