GDPR и защита на личните данни

Основната част от екипа на "Точева и Мандажиева" има дългогодишен опит в консултирането на компании както от финансовия, така и от технологичния сектор. Ние следим отблизо еволюцията на регулациите в тези две области и насоките, които задават бъдещото им развитие.

Нашата експертиза в областта на защита на личните данни е тясно свързана и с добре развитата на трудово-правна практика. С годините компетенциите в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни се обособиха като самостоятелно развита сфера на дейност.

Ние консултираме от години нашите клиенти – финансови институции, компании, специализиращи в областта на маркетинга и бизнес услугите, както и представители на сектора на технологиите по широк кръг въпроси от областта на защитата на личните данни - включително, но не само обработка на данни с висок интензитет на въздействие и мащабна обработка. Част от ежедневието ни e да предоставяме правни съвети на големи работодатели с над 500 служители по отношение на GDPR и защитата на личните данни в областта на трудовото право.

Нашата работна група с фокус GDPR  е специализирана в консултирането на дигиталната страна на бизнеса на нашите клиенти – включващи както традиционни сегменти, така и такива, които са активни почти изключително онлайн - като електронни магазини или доставчици на дигитални услуги. Съдействаме на клиентите си да посрещнат предизвикателните изисквания за прозрачност на ниво ЕС в областта на обработката на лични данни, изготвяме политики за поверителност и им помагаме да се справят в лабиринта от отношения с рекламни платформи, рекламодатели и агенции за дигитален маркетинг.

Представляваме големи компании от най-различни сектори (например финансовия, фармацевтичния, облачните технологии, умни уреди, брокери на данни, бизнес услуги, логистика и други) при преминаването им към реалността на GDPR. Анализираме съществуващата корпоративна култура за работа с лични данни, изготвяме и въвеждаме система от вътрешни обвързващи правила, сорсинг договори, инструкции и обучения на служители. Благодарение на детайлното познаване на бизнеса на нашите клиенти успяваме да ги ориентираме и подпомогнем по повод едновременното прилагане на понякога противоречивите режими на GDPR, Директивата за неприкосновеност на електронните съобщения, Директивата за мрежова и информационна сигурност, от една страна, и Директивата за платежните услуги 2, Директивата за пазарите на финансови инструменти II и четвъртата Директива за мерките срещу изпирането на пари.