IT право

Точева и Мандажиева има дългогодишна практика в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии, като екипът й е сред най-подготвените в България.

Консултираме водещи IT компании, изнасяме презентации и поддържаме тесни контакти с браншовите асоциации на софтуерните инженери, аутсорсинг дружествата и др. Кантората е един от най-предпочитаните партньори на силно развиващата се българска IT индустрия.

Опитът ни включва:

  • Изготвяне на договори за облачни услуги, хостинг услуги, наем на виртуални и налични сървъри, договори с клиенти; използване на софтуер при разработка на нови приложения;
  • Изготвяне на договори, общи условия и всички видове правила във връзка с провеждане на онлайн игри, включително хазартни игри, правила на социални медии;
  • Изготвяне на общи условия и съпътстващи документи във връзка с осъществяването на онлайн търговия;
  • Интегриране и създаване на електронни платформи за платежни услуги;
  • Консултиране на някои от лидерите в сферата в техните M&A възлагания;
  • Консултиране на клиентите ни инвестиционни посредници и управляващи дружества относно създадените от тях електронни платформи за предлагане на техните продукти;
  • Консултиране на start-up компании;
  • Представителство пред компетентите органи по въпроси, свързани с реклама и защита на конкуренцията;

Дружеството активно инвестира време и усилия в развитието на практиката и познанията си по отношение на използването на умни договори и блокчейн технологии.

Практиката ни в сферата на медиите и телекомуникациите включва правно обслужване на някои от най-големите световни телекомуникационни оператори. Сред клиентите са ни рекламни къщи, продуцентски компании и някои от лидерите в онлайн разпространението на видео съдържание.