Публикации

stanimira-hristova-2

Kак да реагират българските фирми – кредитори на „Томас Кук“?

00Други публикации, Дружествено правоTags: , , , , , ,
Миналата седмица спря дейността си  принудително един от най-големите туроператори и организатори на пакетни пътувания в света – „Томас Кук“. На 23 септември 2019 г. Върховният съд на Великобритания назначи официален ликвидатор („Official Receiver“) – фигура, аналогична на синдика в производството по несъстоятелност в България, който поема „управлението „на десетки компании от Групата на Томас Кук и назначи консултантските компании AlixPartners и KPMG да подпомагат процеса. Като една от предпочитаните за пакетни почивки дестинации сред английския и немския ценови сегмент…
Ивана Близнакова

Възлагане на дейности на външни изпълнители от банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари след 30.09.2019 г.

00IT право, Административно право, Защита на личните данни, Финансови услугиTags: , , , , , , ,
През последните години финансовите институции все повече възлагат различни бизнес дейности на външни изпълнители с цел намаляване на разходите, както и предлагане на по-гъвкави услуги на клиентите си. Дигитализацията на процесите и навлизането на пазара на доставчиците на нови финансови технологии (FinTech) все повече налагат адаптиране на бизнес моделите на финансовите институции, включително ползване/интегриране на външни изпълнители в процесите. Считано от 30.09.2019 г. банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари („институции“) следва да спазват Насоките за възлагане на…
google

Търсачката на Google няма задължение да ни забравя извън ЕС

00Защита на личните данни
На 24 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“) приключи случая Google LLC vs CNIL с решение, според което „правото да бъдеш забравен“ е приложимо само в рамките на Европейския съюз. Ключовият въпрос тук е как лицето, управляващо интернет търсачка, трябва да удовлетвори искането на субект на данни за изтриването му от списъка с резултати, който търсачката представя след търсене по името на това лице. Предистория През 2014 г. в своето решение по казуса Google Spain и Google (C‑131/12,…
20181018_091533

Семинар на тема „Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци“

00Данъчно право, Трудово право
След изключителния успех през 2018 г., екипът от утвърдени професионалисти в областтите трудово право (адв. Енчо Динев), осигуровки (Димитър Бойчев) и данъчно облагане (адв. Анелия Татарова) се събира отново, за да ви направи съпричастни към нов първи по рода си еднодневен обучителен семинар на тема: Работа на чужденци в България  – Труд, осигуровкии и данъци. За семинара  Темата е широко засътпена в съвременното корпоративно битие в България, където все по-често българският работодател назначава чужденци на работа. Семинарът ще има за…

Задълбочено установяване на идентичността #SCA Bulgaria # Online retailers

00IT право, Административно право, Данъчно право, Защита на личните данни, Финансови услугиTags: , , , ,
От 14.09.2019 г. влязоха в сила промените в онлайн разплащанията, свързани с прилагането на законовите изисквания за задълбочено установяване на идентичността на ползвателите на платежни услуги (включва използването на два или повече от следните независими елементи: 1. знание – нещо, което само ползвателят знае; 2. притежание – нещо, което само ползвателят притежава; 3. характерна особеност – нещо, което характеризира ползвателя). Въвеждането на тези промени целят платежните услуги, предлагани по електронен път, да се извършват по сигурен начин посредством технологии, които…
whats new

Как се разследва изтичането на данни? Новият правилник на Комисията за защита на лични данни!

00Защита на личните данни
Очакваният Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация („Правилник“) беше обнародван в брой 60 на „Държавен вестник“ от 30.07.2019 г. В Правилника, освен правомощията на Комисията за защита на лични данни и нейната администрация („Комисията“), са уредени и отделните производства, както и редът, по който те се развиват: Производство за разглеждане на жалби от субекти на данни, във връзка с нарушени техни права; Производство по налагане на принудителни административни мерки като налагане на временно…
zhulieta-mandazhieva-21

КОИ ВЪПРОСИ ДА (СИ) ЗАДАДЕМ ПРЕДИ ДА СЕ КАЧИМ В ОБЛАЦИТЕ? – I ЧАСТ

00IT право, Защита на личните данни
Една от характерните черти на последното десетилетие в световен план беше ускоряването на дигиталната трансформация на редица индустрии: особено значимо е това явление в сектора на услугите и търговията. Напоследък като че ли няма технически, финансов или друг професионален канал за новини и прогнози, който да не споменава думите блокчейн и изкуствен интелект във всевъзможен контекст. Тези феномени са безспорно значими, но техният потенциал по-скоро предстои да се разгърне. Онова, което наистина промени начина ни на общуване, достъпа ни до…
polina-slavova

Как се облагат разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно

00Данъчно право, Трудово право
Наред със своите предимства за развитие на бизнес и възможности за работа, големият град се свърза и с повече време, инвестирано в пътуване от една точка до друга, а оттам и с повече разходи. За служителя мястото на работа е едно от най-важните съображения, които той взема предвид преди още да е кандидатствал за определена  позиция в съответното предприятие. От страна на предприятието, осигуреният транспорт (обществен или не) от дома до работата и/или обратно се явява голям „плюс“ за „добрия…
stanimira-hristova

Търговският регистър осветява действителния шеф с прожектор. Защитени ли са личните му данни?

00Други публикации, Защита на личните данни
В близките няколко месеца темата с оповестяване на действителните собственици беше предъвкана от различни специалисти, бизнеса и ДАНС. Страстите все още не са утихнали -промени в уредбата се прокарват през любопитни закони (като Закона за оръжията, с който тази седмица изготвянето на вътрешни правила по ЗМИП се отложи). Целта на тази статия обаче, е да обърне внимание на публикацията в Търговския регистър – личните данни на действителния собственик се публикуват в пълен обем, еднакво достъпен за всички. И това трябва…
Адвокат Енчо Динев

Трудовоправни аспекти при определяне на Длъжностно лице по защита на личните данни („DPO“)

00Защита на личните данни
Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („GDPR“ или „Регламентът“), в сила от 25 май 2018 година, въвежда редица задължения за администраторите и обработващите лични данни. Едно от тези задължения е определянето на длъжностно лице по защита на личните данни („ДЛЗЛД“, „Data Protection Officer“). Това лице в общи линии има задача да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламента, да наблюдава спазването на Регламента и да си…