От 14.09.2019 г. влязоха в сила промените в онлайн разплащанията, свързани с прилагането на законовите изисквания за задълбочено установяване на идентичността на ползвателите на платежни услуги (включва използването на два или повече от следните независими елементи: 1. знание – нещо, което само ползвателят знае; 2. притежание – нещо, което само ползвателят притежава; 3. характерна особеност – нещо, което характеризира ползвателя). Въвеждането на тези промени целят платежните услуги, предлагани по електронен път, да се извършват по сигурен начин посредством технологии, които могат да гарантират сигурно установяване на идентичността на ползвателя и възможно най-голямо ограничаване на риска от измами. Предвидени са няколко изключения, при които задълбочено установяване на идентичността, не е задължително, като напр. при операции на ниска стойност, повтарящи се операции със същия получател и същия размер, списък на доверени бенефициенти (задълбочено установяване на идентичността се налага само при създаването и промени в списъка).

 

Въвеждането на задълбочено установяване на идентичността беше отложено от някои регулатори в ЕС (напр. за Великобритания, Германия, Италия, Испания, Дания, Полша, Франция, др.) за определен период от време и при определени условия. Българска народна банка не е дала отсрочка за въвеждането му. Затова, онлайн търговците, които все още не са обсъдили със своя доставчик на платежни услуги въвеждането на новите изисквания, могат да бъдат застрашени от възможността да имат отказани онлайн трансакции от техни клиенти – потребители. С оглед последното е възможно да възникнат неясноти при chargeback claims от страна на получателите на средства и спорове. Това е допълнителен щрих към без друго усложнената регулаторна обстановка на национално ниво във връзка с отложеното прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, както и промените в Закона за пощенските услуги относно пощенския паричен превод и наложния платеж.

 

Новите изисквания следва да залегнат и в общите условия на онлайн търговеца с оглед информиране на потребителите и спазване на законодателството за защита на потребителите, както и GDPR.