Европейският парламент прие нови правила за авторските права в интернет. Те ще имат огромно влияние върху споделянето на онлайн съдържание по отношение на защитата на авторските права. Важно е да се отбележи, че директивата е приета в пълнота, включително със спорните разпоредби (член 11 и член 13), които предизвикаха публични дискусии на тема „авторски права срещу правото на свобода на словото“.

В действителност, член 11 предоставя защита на авторските права на издателите в случай, че се използва цифрово съдържанието на техните публикации в пресата. Изисква се разрешение за такава употреба, уредено договорно, като се предвижда съответно лицензиране и плащане. Това ще повлияе и на препратките (links) и извлеченията, например когато един сайт използва други уеб материали. Същото се отнася и за съдържанието, което се генерира, когато се споделя статия в социалните мрежи.

От друга страна, член 13 налага задължения на доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват и предоставят на публиката достъп до големи количества произведения, качени от техните потребители. Тези доставчици предприемат мерки, за да гарантират, че произведенията се експлоатират и споделят само по силата на споразумение с лицата притежаващи права върху тях. Това означава, че платформи като YouTube трябва да внедряват инструменти за разпознаване на съдържание, които филтрират произведения, нарушаващи авторските права.

Директивата за авторското право в цифровия единен пазар беше приета по-рано днес на пленарно заседание с 348 гласа „за“, 274 „против“ и 36 „въздържали се“. Държавите-членки на ЕС ще разполагат с 24 месеца, за да имплементират директивата в националното си законодателство.