Наскоро Точева & Мандажиева спечели на първа инстанция дело, отговарящо на този сякаш риторичен въпрос.

През 2018 г. българската Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) е приела решения, с които е констатирала нарушения по GDPR за действия, случили се преди влизането му сила на 25.05.2018 г. Често тези действия могат да се квалифицират като нарушение по националния Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), но не към тези норми е реферирала КЗЛД. Отделно, за нарушенията преди влизане в сила на GDPR, КЗЛД е налагала корективни мерки по GDPR.

Към момента е рано за решения на Върховния Административен Съд („ВАС“) като последна инстанция по такива случаи, но е интересен подходът, който прилага Административен съд София – град („АССГ“) като първа инстанция по такива дела:

  • забелязва се константност в приемането, че корективни мерки по чл. 58, §2, б. „б“ от GDPR могат да бъдат прилагани от КЗЛД в решенията й след датата на влизане в сила на регламента (но преди въвеждането им с нарочно изменение на ЗЗЛД), като в някои случаи нарушенията са извършени доста преди влизането на GDPR в сила;
  • от друга страна, важно е да се отбележи, че съдът (Решение No. 2375/05.04.2019 г. по адм. д. 12373/2018 г., II отделение, 52 състав на АССГ) вече ясно заяви, че не може нарушение преди влизане в сила на GDPR да се квалифицира като такова по GDPR. Съответно, не може за така квалифицирано нарушение да се наложат и корективни мерки по чл. 58, §2, б. „б“ от GDPR, доколкото са обусловени от наличие на нарушение.

Предстои да видим какво ще е мнението на ВАС по така формиращата се съдебна практика. Включително и доколко е било редно, КЗЛД да прилага мерки по чл. 58, §2, б. „б“ от GDPR преди да бъдат въведени като принудителни административни мерки и част от компетентността на КЗЛД с изменението на ЗЗЛД от 26.02.2019 г. (в чл. 84 от ЗЗЛД като вид мярка, а като правомощие на КЗЛД в чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД).

Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения й обхват същата не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се свържете с автора й на e-mail: tocheva@tmlawoffice.bg