Нека поиграем

15.12.2014 г., адв. Димитър Калдамуков, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

С приближаването на коледните празници желанието на търговците да организират всякакви игри, викторини, лотарии, съревнования и т.н. силно се покачва. Стремежът да се използва предпразничната слабост на клиента да купува подаръци активизира маркетинговите отдели да се впускат в обещания за бленуваните от българина награди. В резултат на което срещу скромното участие в съответната игра, клиентът, тръгнал да купи единствено коледен подарък, с изненада ще открие, че участва в томбола за екскурзия до райски остров, нов автомобил или небрежен 40-инчов телевизор.

Организирането на игри обаче е по своему игра със съответните правила. И, ако търговците не ги спазват, рискуват да събудят към себе си интереса на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) а, ако пожелаят след това – и на съда.

Основаният нормативен акт, който търговците трябва да имат предвид, когато организират определена игра, е Законът за защита на конкуренцията („ЗЗК“). Чл.36, ал.3 от ЗЗК забранява онези продажби, заедно с които се обещава или предлага нещо, чието получаване зависи от „решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга“. Целта на това ограничение е да не се използват непазарни методи за привличане на клиенти. Например, ако сте в супермаркета, за да си купите прах за пране, със сигурност няма да е добросъвестно (и законно) онова търговско поведение, което ви обещава, че, ако купите две кутии прах, ще участвате в томбола за лек автомобил. Тоест, посочената норма от ЗЗК санкционира тези действия на търговците, които използват непазарни механизми при мотивирането на потребителя в процеса на вземане на решение дали да закупи определена стока или не. Защото клиентът може и да няма нужда от двете кутии прах за пране, но той би се съблазнил да ги купи при вида на обещания автомобил. От такова търговско поведение страда конкуренцията. Конкурентните на предлагащия автомобила търговец може да имат прах за пране със същото качество, но да нямат възможност да обещаят автомобил за награда. Не е необходимо да бъде доказано наличието на реално увреждане на интересите на конкурентите в отношенията помежду им – достатъчно е да бъде установена възможност за това.

Какво трябва да знаят търговците, когато организират игра?

Каква е стойността на наградата. Както вече бе посочено, стойността на наградата не може да надвишава значително цената на продаваната стока или услуга. Клиентите не следва да бъдат стимулирани да закупуват стоки само заради потенциалната възможност да спечелят голяма награда. Със свое Решение No.55/29.01.2009 г. КЗК приема, че „обещаваната награда има стойност значително надвишаваща цената на продаваната стока или услуга, ако надвишава със 100 пъти стойността на предлаганата стока или услуга, или с повече от 15 минимални работни заплати за страната“. Тук трябва да се отбележи, че критерият е алтернативен – взема се по-ниската от една от двете посочени максимални стойности на праговете. В дадения по-горе пример е очевидно, че стойността на лекия автомобил надвишава със 100 пъти стойността на един прах за пране. Тук не е необходимо да се изследва дали стойността му надвишава 15 минимални работни заплати за страната. Тоест, ако сте търговец и предлагате награда, следете дали нейната стойност е в посочените граници.

Ако все пак търговецът иска да обещае награда, чиято стойност надвишава горните критерии, той следва да организира играта така, че получаването на наградата да не е обвързано със закупуване на предлагана от търговеца стока. Това е много важен нюанс, защото впоследствие търговецът ще трябва да докаже пред КЗК, че клиентите са можели да се включат в съответната игра и, без да е необходимо да си закупят стока от търговеца. Именно на това основание 5-членен състав на Върховния Административен Съд („ВАС“) отмени решения на 3-членен състав на ВАС и съответно на КЗК, които бяха намерили нарушение в играта организирана преди години от световен производител на газирани напитки. Следователно търговците трябва да направят всичко възможно да няма причинно-следствена връзка между покупките на стоки и получаване на награда. Тук всичко опира до изобретателността на маркетинговите отдели на търговците, но силно препоръчваме консултацията с юристи още на онази фаза, на която се уточняват правилата на играта. Тръгне ли веднъж играта в общественото пространство, такава консултация ще е закъсняла. А санкциите на КЗК за нелоялно привличане на клиенти са в размер на до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година на съответния нарушител.

Общите условия на играта. От само себе си е ясно, че те трябва да са написани достатъчно конкретно, без да оставят съмнение за начина на участие в играта. Коректното списване може да спести и спорове с участници, които са се почувствали ощетени в края на играта. Задължително е от общите условия да е ясно, че стойността на наградата е под посочените критерии или, че, ако е над тях, то от клиентите не се изисква покупка, за да участват в играта. Това, разбира се, трябва да отговаря и на фактическото поведение на търговеца. За да участва в играта всеки клиент трябва да се е съгласил с общите условия. Правилното списване на общите условия е особено важно във всякакви игри организирани в електронни медии като Фейсбук например, където електронната комуникация между търговец и клиенти оставя широки възможности за манипулация и съответно за (не)основателни твърдения впоследствие от всяка страна.

Лични данни. Макар и да не е обект на проверка от КЗК, обстоятелството дали личните данни на клиентите са защитени, е въпрос в компетенциите на Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“). А възможността тя да бъде уведомена от недоволен участник в играта е винаги налице.

Неминуемо във всяка игра търговецът ще събира лични данни на клиентите си. За да прави това, търговецът трябва да е администратор на лични и да е регистриран като такъв в КЗЛД. На следващо място събирането на данните трябва да е допустимо. Най-стабилното правно основание за събирането на данните е участниците в играта да са дали изричното си съгласие. Такъв текст може да се предвиди в общите условия на играта, с които участниците се съгласяват предварително. Тук търговците трябва да са наясно, че съхраняването на лични данни и достъпът до тях също е обект на проверка от КЗЛД.

Поведение при започнала проверка от КЗК. В тези случаи е задължително търговецът винаги да съдейства на КЗК и да предоставя исканата информация. Наред с това е силно препоръчително търговецът да прекрати играта, за която КЗК е започнала проверка, докато последната трае. Със сигурност такова поведение на търговеца ще бъде отчетено като смекчаващо отговорността обстоятелство, което ще повлияе и на размера на глобата, ако се стигне до такава. Разбира се, всичко това е при условие, че дейността на търговеца не е съобразена с ЗЗК. Ако търговецът е напълно убеден в обратното и има становището на юристи, то играта следва да си продължи и при започнала проверка.