След изключителния успех през 2018 г., екипът от утвърдени професионалисти в областтите трудово право (адв. Енчо Динев), осигуровки (Димитър Бойчев) и данъчно облагане (адв. Анелия Татарова) се събира отново, за да ви направи съпричастни към нов първи по рода си еднодневен обучителен семинар на тема: Работа на чужденци в България  – Труд, осигуровкии и данъци.

За семинара 

Темата е широко засътпена в съвременното корпоративно битие в България, където все по-често българският работодател назначава чужденци на работа. Семинарът ще има за цел разглеждане на материята от трите съществени гледни точки (труд, осигуровки и данъци), а лекторите прилагайки комплексен подход с фокус върху взаимосвързаните дискусионни аспекти ще разискат „наболялите“ проблеми и основни моменти при наемане на чужденци. Поради това, всеки лектор присъства през цялото времетраене на семинара, за да се включва своевременно при възникнали въпроси в неговата област.

Програмата:

  • трудовоправни аспекти свързани с работа на чужденци в България –  общи положения, специфични случаи, казуси; лектор –  адвокат Енчо Динев
  • приложимо осигурително законодателство и осигурителни вноски при работа на чужденци в България – общи положения, специфични случаи;  лектор – Димитър Бойчев
  • данъчни аспекти , свързани с работа  на чужденци в България –  общи положения, специфични случаи, казуси; лектор – адвокат Анелия Татарова

Дата и място на провеждане

26 септември 2019 г., град София – хотел „Арена ди Сердика“. 

За повече информация и заявяване на участие – Бизнес Едюкейшън Клуб