Категория: Защита на личните данни

Ивана Близнакова

Възлагане на дейности на външни изпълнители от банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари след 30.09.2019 г.

00IT право, Административно право, Защита на личните данни, Финансови услугиTags: , , , , , , ,
През последните години финансовите институции все повече възлагат различни бизнес дейности на външни изпълнители с цел намаляване на разходите, както и предлагане на по-гъвкави услуги на клиентите си. Дигитализацията на процесите и навлизането на пазара на доставчиците на нови финансови технологии (FinTech) все повече налагат адаптиране на бизнес моделите на финансовите институции, включително ползване/интегриране на външни изпълнители в процесите. Считано от 30.09.2019 г. банки, посредници, платежни институции и дружества за електронни пари („институции“) следва да спазват Насоките за възлагане на…
google

Търсачката на Google няма задължение да ни забравя извън ЕС

00Защита на личните данни
На 24 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“) приключи случая Google LLC vs CNIL с решение, според което „правото да бъдеш забравен“ е приложимо само в рамките на Европейския съюз. Ключовият въпрос тук е как лицето, управляващо интернет търсачка, трябва да удовлетвори искането на субект на данни за изтриването му от списъка с резултати, който търсачката представя след търсене по името на това лице. Предистория През 2014 г. в своето решение по казуса Google Spain и Google (C‑131/12,…

Задълбочено установяване на идентичността #SCA Bulgaria # Online retailers

00IT право, Административно право, Данъчно право, Защита на личните данни, Финансови услугиTags: , , , ,
От 14.09.2019 г. влязоха в сила промените в онлайн разплащанията, свързани с прилагането на законовите изисквания за задълбочено установяване на идентичността на ползвателите на платежни услуги (включва използването на два или повече от следните независими елементи: 1. знание – нещо, което само ползвателят знае; 2. притежание – нещо, което само ползвателят притежава; 3. характерна особеност – нещо, което характеризира ползвателя). Въвеждането на тези промени целят платежните услуги, предлагани по електронен път, да се извършват по сигурен начин посредством технологии, които…
whats new

Как се разследва изтичането на данни? Новият правилник на Комисията за защита на лични данни!

00Защита на личните данни
Очакваният Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация („Правилник“) беше обнародван в брой 60 на „Държавен вестник“ от 30.07.2019 г. В Правилника, освен правомощията на Комисията за защита на лични данни и нейната администрация („Комисията“), са уредени и отделните производства, както и редът, по който те се развиват: Производство за разглеждане на жалби от субекти на данни, във връзка с нарушени техни права; Производство по налагане на принудителни административни мерки като налагане на временно…
zhulieta-mandazhieva-21

КОИ ВЪПРОСИ ДА (СИ) ЗАДАДЕМ ПРЕДИ ДА СЕ КАЧИМ В ОБЛАЦИТЕ? – I ЧАСТ

00IT право, Защита на личните данни
Една от характерните черти на последното десетилетие в световен план беше ускоряването на дигиталната трансформация на редица индустрии: особено значимо е това явление в сектора на услугите и търговията. Напоследък като че ли няма технически, финансов или друг професионален канал за новини и прогнози, който да не споменава думите блокчейн и изкуствен интелект във всевъзможен контекст. Тези феномени са безспорно значими, но техният потенциал по-скоро предстои да се разгърне. Онова, което наистина промени начина ни на общуване, достъпа ни до…
stanimira-hristova

Търговският регистър осветява действителния шеф с прожектор. Защитени ли са личните му данни?

00Други публикации, Защита на личните данни
В близките няколко месеца темата с оповестяване на действителните собственици беше предъвкана от различни специалисти, бизнеса и ДАНС. Страстите все още не са утихнали -промени в уредбата се прокарват през любопитни закони (като Закона за оръжията, с който тази седмица изготвянето на вътрешни правила по ЗМИП се отложи). Целта на тази статия обаче, е да обърне внимание на публикацията в Търговския регистър – личните данни на действителния собственик се публикуват в пълен обем, еднакво достъпен за всички. И това трябва…
Адвокат Енчо Динев

Трудовоправни аспекти при определяне на Длъжностно лице по защита на личните данни („DPO“)

00Защита на личните данни
Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („GDPR“ или „Регламентът“), в сила от 25 май 2018 година, въвежда редица задължения за администраторите и обработващите лични данни. Едно от тези задължения е определянето на длъжностно лице по защита на личните данни („ДЛЗЛД“, „Data Protection Officer“). Това лице в общи линии има задача да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламента, да наблюдава спазването на Регламента и да си…
Адвокат Таня Точева

Може ли GDPR да се прилага ретроактивно?

00Защита на личните данни
Наскоро Точева & Мандажиева спечели на първа инстанция дело, отговарящо на този сякаш риторичен въпрос. През 2018 г. българската Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) е приела решения, с които е констатирала нарушения по GDPR за действия, случили се преди влизането му сила на 25.05.2018 г. Често тези действия могат да се квалифицират като нарушение по националния Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), но не към тези норми е реферирала КЗЛД. Отделно, за нарушенията преди влизане в сила…
risk-1945683_1920

GDPR: Кога е задължителна оценката на въздействието?

00Защита на личните данни
адв. Невена Янева, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“   В края на изминалата седмица Европейският комитет по защита на данните („Комитетът“), публикува становище по списък с дейности, предложен от българската Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“). Списъкът на КЗЛД обозначава видове дейности по обработване на лични данни, преди извършването на които администраторът трябва да проведе оценка на въздействието върху защитата на данните („оценка на въздействието“) съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни /General Data Protection Regulation…
cctv-1144371_960_720

Камерите – приятел или враг?

00Защита на личните данни
Даяна Славева, в. Капитал Daily, 07.04.2014 г. Толкова сме свикнали с камерите, които ни заобикалят, че често не ги забелязваме. Дори и забелязани, те създават усещане за защита и спокойствие у гражданите, тъй като често способстват за разкриването на престъпления. Още по-рядко осъзнаваме, че е възможно видеонаблюдението сериозно да нарушава индивидуалните ни права, свързани със защитата на личните данни и личния ни живот. У нас на тези теми действат редица международни и национални актове, сред които основно място заематЗаконът за…