Категория: Интелектуална собственост

baking-1293986_1920

Защо въображението е важно за бизнеса и колко струва Вашата #марка?

00Интелектуална собственостTags:
По повод влизането в сила от днес на новия Закон за марките и географските означения, ще посветим няколко последователни материала на тази все по-важна в глобален план тема. На първо място, на база на нашия опит и дългогодишна работа с клиенти, бихме искали да се спрем на някои разпространени заблуди, които са ни направили впечатление в тази област. ¨      Заблуда 1: Веднъж регистрирана, марката „работи“ безотказно за моя бизнес – никой не може да ми я вземе или атакува и…
copyright-40632_1280

„Интернетът какъвто го познаваме“ се промени

00IT право, Интелектуална собственост
Европейският парламент прие нови правила за авторските права в интернет. Те ще имат огромно влияние върху споделянето на онлайн съдържание по отношение на защитата на авторските права. Важно е да се отбележи, че директивата е приета в пълнота, включително със спорните разпоредби (член 11 и член 13), които предизвикаха публични дискусии на тема „авторски права срещу правото на свобода на словото“. В действителност, член 11 предоставя защита на авторските права на издателите в случай, че се използва цифрово съдържанието на…
240_F_207748992_Lfw8Q9eLOxXdtbwe9rjHfjiK1aPM7K3I

Защита на търговската тайна на компаниите – как да се предпазим от неправомерно разкриване от служители и/или ръководни органи

00Дружествено право, Интелектуална собственост
В началото на януари 2019 г. в парламента е внесен Законопроект за защита на търговската тайна. С него се имплементира Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Законът ще позволи по-стриктното предварително уговаряне на ангажименти с ключови служители, а предвидените искове ще позволят по-ефективно и навременно правосъдие в тази област. Законопроектът откроява следните акценти: 1. Легално се дефинира общото понятие „търговска…