Категория: Трудово право

20181018_091533

Семинар на тема „Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци“

00Данъчно право, Трудово право
След изключителния успех през 2018 г., екипът от утвърдени професионалисти в областтите трудово право (адв. Енчо Динев), осигуровки (Димитър Бойчев) и данъчно облагане (адв. Анелия Татарова) се събира отново, за да ви направи съпричастни към нов първи по рода си еднодневен обучителен семинар на тема: Работа на чужденци в България  – Труд, осигуровкии и данъци. За семинара  Темата е широко засътпена в съвременното корпоративно битие в България, където все по-често българският работодател назначава чужденци на работа. Семинарът ще има за…
polina-slavova

Как се облагат разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно

00Данъчно право, Трудово право
Наред със своите предимства за развитие на бизнес и възможности за работа, големият град се свърза и с повече време, инвестирано в пътуване от една точка до друга, а оттам и с повече разходи. За служителя мястото на работа е едно от най-важните съображения, които той взема предвид преди още да е кандидатствал за определена  позиция в съответното предприятие. От страна на предприятието, осигуреният транспорт (обществен или не) от дома до работата и/или обратно се явява голям „плюс“ за „добрия…
mother and son

Отпускът на раздора

00Трудово право
Коментарът е публикуван към статията „Отпускът на раздора“, отпечатана в брой 42 от 19.10.2018г. на вестник „Капитал“ и достъпна на уебсайта на в. „Капитал“.   Енчо Динев, адвокат, съдружник в адвокатско дружество „Точева & Мандажиева“   Решение на Съда на ЕС в Люксембург отвори дебат дали може да се ограничи използването на платен годишен отпуск в случай, че е бил използван родителски отпуск за отглеждане на дете. Струва си да се мисли за някаква промяна, макар че не е задължителна…
selfie-900001_960_720

Платен отпуск и график за ползването му

00Трудово право
Една от основните клаузи на всеки индивидуален трудов договор съгласно Кодекса на труда (КТ) е тази за размера и ползването на основния (и в определени случаи удължен или допълнителен) платен годишен отпуск. Правото да се ползва такъв отпуск възниква след натрупване на 8 месеца трудов стаж (включително и при различни работодатели). Съгласно КТ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, а за служители, които работят през част от законоустановеното работно време (непълно работно време),…
laptop-2561221_960_720

Масово уволнение

00Трудово право
Георги Трайков, в. Капитал Daily, 12.05.2014 г. Напоследък, като резултат от финансовата криза, все повече предприятия намалят своите обеми на работа, закриват се частично или изцяло предприятия. Това неминуемо води и до намаляване на броя на заетите лица по трудовоправни отношения, увеличавайки числото на безработицата в национален мащаб.  Именно в тази връзка вече не е така чужда предвидената в Кодекса на труда („КТ“) процедура за масово уволнение, като все повече работодатели (включително чуждестранни инвеститори) я прилагат в своите действия по…
setting-2473875_640

Какво да знаят чуждите работодатели при наемане на служители в България

00Трудово право
Особености на трудовите правоотношения с международен елемент Автор: адв. Енчо Динев, съдружник в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ При започване на бизнес в България често чуждестранните компании или техните мениджъри се изправят пред редица предизвикателства, предвид спецификите на българската правна уредба, неизменна част от която представлява и сферата на трудовите отношения. Практиката в такива случаи показва, че най-често възникващите въпроси са от следното естество: Подписване, обявяване в НАП и влизане в сила на договора Следва да бъде съобразено обстоятелството, че…

Разноски на работодателя за квалификация на персонала

00Трудово право
адв. Енчо Динев, в. Капитал Daily, 02.07.2012 г. При постъпване на работа освен условията на труд и заплащане често се интересуваме и от възможностите за служебно развитие, обучение и повишаване на квалификацията и уменията. Прочети цялата публикация: Разноски на работодателя за квалификация на персонала източник: www.capital.bg…

Може ли работодателят да глобява

00Трудово право
Георги Трайков, в. Капитал Daily, 11.06.2012 г. Голяма част от служителите са изпитва ли на гърба си своеволията на работодателя си, включително във връзка с удръжки от трудовото възнаграждение, като например удръжки за закъснение за работа/среща, за говорене по телефона, за пушене на нерегламентирани за това места и много други. Прочети цялата публикация: Може ли работодателят да глобява източник: www.capital.bg…

Отново за срочните трудови договори относно някои рискове за работодателя при сключването им

00Трудово право
Автор: адв. Енчо Динев, съдружник в адв. дружество „Точева и Мандажиева“ Не са редки случаите, когато работодателите имат нужда да назначат служители само за определено време. Причините може да са от най-различно естество: сезонна работа, работа по конкретен договор за изпълнение на извънредна поръчка, доставка или услуга, заместване на отсъстващ служител, за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, или за определен мандат. И тъй като българското законодателство допуска…

Бившият ви работодател не може да ви ограничи да работите за конкурентите му

00Трудово право
адв. Енчо Динев, в. Капитал Daily, 13.02.2012 г. За разлика от клаузата за конфиденциалност, уговорката за неизвършване на конкурентна дейност е недействителна Прочети цялата публикация: Бившият ви работодател не може да ви ограничи да работите за конкурентите му източник: www.capital.bg…