По повод влизането в сила от днес на новия Закон за марките и географските означения, ще посветим няколко последователни материала на тази все по-важна в глобален план тема. На първо място, на база на нашия опит и дългогодишна работа с клиенти, бихме искали да се спрем на някои разпространени заблуди, които са ни направили впечатление в тази област. ¨      Заблуда 1: Веднъж регистрирана, марката „работи“ безотказно за моя бизнес – никой не може да ми я вземе или атакува и…